Атестаційний процес у школі

Новий навчальний рік несе початок нової хвилі атестаційного процесу в навчальних закладах. Без атестації вчителя, систематичного підвищення його професійного рівня, самоосвіти та моніторингу цих процесів нині неможливо будувати нову освіту.

1. Атестація – це визначення відповідності педагогічних працівників посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого (як і стажу педагогічної роботи) їм установлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати праці, присвоюються педагогічні звання.

2. Нормативні документи щодо атестації

· Частина ІV статті 54 Закону України «Про освіту» (1062-12);

· частина І статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» (2628-14);

· частина І статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14);

· стаття 53 Конституції України;

· Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011р. та змінами, затвердженими наказом МОН України від 08.08.2013 року №1135, в якому визначені види атестації та її періодичність, повноваження, порядок проведення та реалізація рішень атестаційної комісії).

3. Перелік матеріалів щодо атестації педкадрів, які розміщуються на постійно діючому стенді:

· вимоги до кваліфікаційних категорій: «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель», «учитель-методист»;

· принципи проведення атестації;

· умови атестації педагогічних працівників;

· посадові обов’язки вчителів;

· права вчителів;

· план проведення атестації в школі;

· склад атестаційної комісії;

· повноваження атестаційної комісії;

· список учителів, які атестуються у цьому навчальному році;

· список учителів, які мають пройти курсову перепідготовку у цьому навчальному році.

4. Уточнюються списки учителів, які підлягають черговій атестації згідно з перспективним планом роботи школи,а також які мають пройти курсову перепідготовку у цьому навчальному році.

До 10 вересня (орієнтовно) створюється атестаційна комісія за погодженням із радою школи та профспілковим комітетом. До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш досвідчені і компетентні вчителі школи, які спільно з адміністрацією вивчають професійний рівень педагогів, шляхи підвищення ними рівня знань, умінь і навичок учнів.

5. Накази по школі щодо атестації педкадрів:

· «Про створення атестаційної комісії у цьому навчальному році».

· «Про затвердження списку вчителів, які мають пройти курсову перепідготовку у цьому навчальному році».

· «Про затвердження списку вчителів, які підлягають атестації у цьому навчальному році».

6. План самоосвіти може складатися з таких розділів:

· нормативні документи про школу;

· питання педагогіки, психології, дидактики;

· методична тема (провідна),над якою працює вчитель протягом кількох років;

· реалізація проблемної теми школи.

7. Контроль заступника директора:

· полягає у перегляді матеріалів, дібраних учителем, які містяться у папці «Самоосвіта», опрацьовані ним і записані у відповідному розділі плану самоосвіти.

· виступи вчителя на засіданнях МО, педради, творчої групи з теми свого методичного питання. Поки що вчитель ділиться лише теоретичними знаннями з конкретної проблеми.

· відвідування уроків вчителя як адміністрацією, так і членами МО. Тут оцінюється, наскільки вивчена теоретична проблема та реалізується кращий досвід на практиці вчителями. Підбиваються підсумки: визначається,чи потрібно вивчати і поширювати досвід роботи вчителя з конкретного питання у школі, в районі, чи необхідно ще вчителю продовжити роботу в напрямі вдосконалення отриманих результатів.

8. Аналіз роботи вчителя в період атестації

· Учитель.

· Робота класного керівника, класовода.

· Визначення рейтингу вчителя колективом.

· Робота з батьками.

· Визначення рейтингу вчителя учнями.

· Рівень професіоналізму і результативності роботи вчителя.

· Позакласна робота вчителя, індивідуальні заняття, робота з обдарованими дітьми, гурткова, факультативна робота.

· Методична робота вчителя:

- участь у роботі районного методичного об’єднання;

- участь у роботі шкільного методичного об’єднання;

- участь у роботі творчих груп;

- участь у засіданнях педагогічної ради;

- проблемні семінари, конференції, педагогічні читання, круглі столи тощо.

· Робота в кабінеті (робоче місце вчителя):

- особистісна творча робота вчителя (написання оригінальної методичної роботи за темою, запланованою в самоосвіті вчителя;

- заповнення технологічної картки (результативність роботи вчителя за 5 років);

- творчий звіт вчителя.

Методичні рекомендації щодо проведення майстер-класів

Методична розробка: рекомендації щодо написання

Рекомендації щодо підготовки та розгляду методичних розробок претендентів на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист»

Кiлькiсть переглядiв: 625